Međunarodna klasifikacija onkoloških bolesti

(Preusmjereno sa stranice ICD-O)

Međunarodna klasifikacija onkoloških bolesti (engl. International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O) je samostalni sistem za klasifikaciju bolesti u onkologiji, koji je razvijen kao dopuna standardne međunarodne klasifikacije svih oboljenja. Ovaj dopunski sistem sadrži šifre koje se odnose na morfologiju i histološku diferencijaciju tumora. Prema tome, ICD-O šifrarnik je predstavnik dvoaksijalnih sistema klasifikacije. Treće izdanje ovog šifarnika dopunjuje desetu reviziju MKB i izdaje sa zajedno sa njom ili kao odvojena publikacija.

Šifra ICD-O se sastoji od slova M i pet cifara (npr. M8151/1). Prve četiri cifre su morfološka šifra i odvojene su kosom crtom od poslednje cifre koja se odnosi na diferencijaciju tumora:

  • 0 – dobroćudni tumor,
  • 1 – nije poznato da li je tumor dobroćudan ili zloćudan,
  • 2 – carcinoma in situ,
  • 3 – zloćudni tumor, primarna lokalizacija,
  • 6 – zloćudni tumor, metastaza,
  • 9 – zloćudni tumor, nije poznato da li je u pitanju primarni tumor ili metastaza.

Spoljašnje vezeUredi