Huronij

Huronij ili Huronijska glacijacija trajala je od prije 2400 mya do 2100 mya, tokom siderijskog i rhyacijskog perioda Paleoproterozojske ere.