Hrvoje Kraljević

Hrvoje Kraljević (16. III. 1944.), hrvatski matematičar i političar.

Bio je profesor te od 1983. do 1989. predstojnik katedre za matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1989. do 1991. je bio dekan.

Kao član HSLS je od 2000. do 2002. služio kao ministar znanosti u prvom kabinetu Ivice Račana.