Hrvatski nacionalni korpus

Hrvatski nacionalni korpus (HNK) najveći je i najznačajniji korpus hrvatskoga jezika. Počeo se sastavljati u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1998. prema zamislima Marka Tadića. Same teorijske postavke te iskaz potrebe za opsežnim, reprezentativnim, više desetaka milijuna pojavnica velikim korpusom hrvatskoga jezika počele su se pojavljivati i ranije (Tadić, 1990, 1996 Arhivirano 2006-02-10 na Wayback Machine-u, 1998 Arhivirano 2006-02-10 na Wayback Machine-u.). Hrvatski nacionalni korpus sastavlja se od odabranih tekstova na hrvatskome jeziku iz svih područja, struka, žanrova i stilova: od književnih i znanstvenih djela do udžbenika, od novinskih izdanja do mrežnih novina i pričaonica.

U početku je zamišljen u dvije temeljne sastavnice:

  1. 30-milijunskoga korpusa suvremenoga hrvatskoga jezika (30m) u koji su ulazili tekstovi ili njihovi odsječci nastali nakon 1990, isključivo od izvornih govornika, isključivo pisanoga teksta, različitih područja, žanrova i tematike. Nisu uključivani prijevodni i pjesnički tekstovi.
  2. Hrvatskoga elektroničkoga tekstovnoga arhiva (HETA) u koji su ulazili tekstovi u cjelini, a ponajprije čitavi nizovi publikacija (godišta, serije, edicije itd.) koji bi svojim uključivanjem u 30m u mnogome poremetili njegovu uravnoteženost.

Od 2004, s preuzimanjem koncepcije korpusa 3. generacije, napušta se dvosastavnost u korist višesastavnosti i većega opsega. Od 2005. HNK obasiže preko 105 milijuna pojavnica i sastoji se od niza potkorpusa koji se mogu pretraživati pojedinačno i zajedno. S napuštanjem prvotne dvosastavničke koncepcije HNK prelazi na novu poslužiteljsku platformu tako da je od tada za pretraživanje HNK (još uvijek bez ograničenja) potreban slobodno dostupan klijentski program Bonito proizveden u Laboratoriju za obradbu prirodnoga jezika Arhivirano 2005-10-28 na Wayback Machine-u Informatičkoga fakulteta Masarykovog sveučilišta u Brnu. S pomoću toga programa omogućeni su znatno razrađeniji i složeniji upiti nad korpusom, dobivanje raznih vrsta statističkih podataka, potpuni ili djelomični popisi riječi prema raznovrsnim ulaznim uvjetima (s njihovim čestotama), čestotna distribucija različnica, automatsko pronalaženje kolokacija itd.

Eksterni linkovi uredi