Hrvatski dalmatinski dom

Hrvatski dalmatinski dom (HDD) je desno orijentirana hrvatska regionalna politička stranka koja djeluje u Dalmaciji.