Hrvatski športski muzej

Hrvatski športski muzej u Zagrebu specijalizirana je muzejska ustanova (športski muzej) s državnim djelokrugom. Muzej je tematski vezan uz povijest i razvoj športa i fizičke kulture na području Hrvatske.

PovijestUredi

Šezdesetih godina 20. stoljeća javljaju se ideje i inicijative za osnivanjem ustanove tog tipa. Godine 1977. u zgradi Fakulteta za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet) uređen je u prostoru od oko sto kvadratnih metara stalni postav Muzeja fizičke kulture Hrvatske. U navedenim prostorima Muzej se nalazi do lipnja 1988. godine kada je premješten na novu lokaciju u Ilici 7., a 1996. godine dobiva prostor od 118 kvadratnih metara u Ilici 13/I. S društvenim promjenama devedesetih dolazi i do promjena naziva ustanove u Hrvatski športski muzej (1990.). Muzej je službeno registriran 2003. godine, a ta godina se pri MDC-u vodi i kao godina osnutka.

DjelatnostUredi

Djelatnost muzeja definirana je zakonskom legislativom vezanom uz muzeje. Muzej radi na sustavnom sabiranju, čuvanju, restauriranju i konzerviranju, prezentaciji te trajnoj zaštiti muzejske građe s područja nadležnosti muzeja. Temeljna zadaća muzejske ustanove je sustavno prikupljanje, proučavanje i prezentiranje dobara iz područja športa i fizičke kulture. Muzej je od 1984. godine priredio oko tridesetak izložbi te je izdano oko desetak knjiga i brošura tematski vezanih uz aktivnost muzeja.

GrađaUredi

Građa je sadržajno vezana uz šport. Muzej ima bogat fond iz navedenog područja. Muzejska građa podijeljena je u deset zbirki. Zbirke Hrvatskog športskog muzeja su:

  • Zbirka knjižne građe (oko 30.000 knjiga i oko 200 publikacija),
  • Zbirka trofejnih predmeta (oko 6.500 jedinica građe),
  • Zbirka arhivskih fondova (oko 3.000 jedinica građe),
  • Zbirka fotografija (oko 50.000 jedinica),
  • Zbirka diploma i plaketa (oko 2.500 predmeta),
  • Zbirka biografija (oko 3.000 dosjea),
  • Zbirka tiskovina, kataloga i kalendara (oko 1.000 jedinica sadržaja),
  • Zbirka zastavica i tekstila (oko 2.000 jedinica),
  • Zbirka opreme i rekvizita (oko 1.000 eksponata) te
  • Zbirka velikih predmeta koja je kvantitativno najmanja i sadrži oko desetak predmeta.

UslugeUredi

Pružanje stručne pomoći iz područja djelatnosti muzeja, održavanje predavanja, vršenje stručnog vodstva, pružanje usluge informiranja vezano uz aktivnosti, organiziranje izložbi, objavljivanje stručnih publikacija.

IzvoriUredi

Vanjske vezeUredi

  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Vidjeti dopusnicu Ministarstva kulture.