Hrvatska seljačka stranka - Nova hrvatska inicijativa

Hrvatska seljačka stranka - Nova hrvatska inicijativa (HSS-NHI) je bosanskohercegovačka politička stranka koja okuplja bosanskohercegovačke Hrvate. Nastala je 2007. spajanjem Hrvatske seljačke stranke i Nove hrvatske inicijative.