Hrvatska narodna zajednica

Hrvatska narodna zajednica je politička stranka koju je u Bosni i Hercegovini, tada u sastavu Austro-Ugarske, godine 1910. osnovao Ivo Pilar kako bi zastupala hrvatsko stanovništvo pred izbore za Bosanski sabor. Pilar i njegovi pristaše su ranije blisko surađivali s nadbiskupom Stadlerom i njegovom Hrvatskom katoličkom udrugom, ali su se od nje odvojili jer je inzistiranje na ujedinjenju BiH s Hrvatskom izazvalo zajednički otpor muslimanskih i srpskih političara okupljenih u MNO i SNO. Pilar je Stadleru zamjerao pretjerani klerikalizam, sektašku zatvorenost prema svima osim osobama katoličke vjere kao i neosjetljivost prema socijalnim pitanjima.

HNZ je na izborima 1910. godine pobijedila među katoličkih glasačima, osvojivši 12 od 16 predviđenih mandata. HNZ su se kasnije, a pogotovo za vrijeme prvog svjetskog rata, približile, ali je stranka prestala s radom nakon raspada Austro-Ugarske i formiranja Kraljevine SHS.