Vlada Republike Hrvatske

(Preusmjereno sa stranice Hrvatska Vlada)

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima.

Hrvatska

Članak je dio serije:
Politika i uprava
HrvatskeDruge države
pogledaj  razgovor  uredi

Vladu Republike Hrvatske čine njezin predsjednik (često se naziva i premijer), potpredsjednici i ministri.

Djelokrug Vlade Republike Hrvatske propisan je prije svega Ustavom Republike Hrvatske, a način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu sv. Marka, a vladini Uredi su razmješteni na nekoliko lokacija u gradu.

Djelokrug uredi

Vlada Republike Hrvatske (članak 112. Ustava RH):

 • predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
 • predlaže državni proračun i završni račun,
 • provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
 • donosi uredbe za izvršenje zakona,
 • vodi vanjsku i unutarnju politiku,
 • usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 • brine o gospodarskom razvitku zemlje,
 • usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
 • obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada pored toga, u okvirima svojih ovlasti donosi uredbe, upravne akte i rješenja o imenovanju i razrješenju dužnosnika i državnih službenika. Vlada odlučuje u slučaju sukoba nadležnosti državnih ustanova, daje odgovore na zastupnička pitanja, utvrđuje prijedloge zakona i drugih propisa, daje mišljenje na zakone i druge propise te donosi strategije razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti.

Ustrojstvo Vlade uredi

Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri.

Uži kabinet uredi

 
Zgrada Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu

Uži kabinet čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati ministri i drugi članovi Vlade koje odredi predsjednik. Obično se na sjedicu Užeg kabinet pozivaju ministri iz onih resora iz čijeg djelokruga dolaze pitanja koja se raspravljaju na sjednici Užeg kabineta.

Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz njena djelokruga, posebno onima koja se odnose na vitalne interese Republike Hrvatske, na ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te na elementarne nepogode. Sjednice Užeg kabineta nisu javne.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Tako donesene odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Uži kabinet odlučuje većinom glasova svih članova Užeg kabineta. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade uredi

U Vladi je ustrojen Ured predsjednika.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne, protokolarne i administrativne poslove za potrebe predsjednika.

Tajništvo Vlade uredi

Tajništvom Vlade upravlja tajnik. Trenutno dužnost tajnice Vlade vrši Jagoda Premužić. Tajnik Vlade usklađuje rad ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade, pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i u drugim poslovima Vlade. Tajnik ima zamjenika i pomoćnike.

Radna tijela Vlade uredi

Radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pitanjima iz djelokruga Vlade, Vlada ovim osniva svoja stalna radna tijela, a posebnim odlukama može osnivati i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

 • Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava;
 • Koordinacija za gospodarstvo;
 • Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku;
 • Komisija za odnose s vjerskim zajednicama;
 • Kadrovska komisija;
 • Administrativna komisija.

Uredi Vlade Republike Hrvatske uredi

 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za odnose s javnošću
 • Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za javnu nabavu
 • Ured za ljudska prava
 • Ured za nacionalne manjine
 • Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • Ured za socijalno partnerstvo
 • Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
 • Ured za zakonodavstvo

Način rada, odlučivanje i vrste akata Vlade RH uredi

Način rada uredi

Vlada donosi odluke na sjednicama, na kojima su prisutni njezini članovi. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. Sjednice su javne, ali Vlada može odlučiti da o pojedinim pitanjim raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti (tzv. na zatvorenom djelu sjednice).

Sjednice Vlade saziva njezin predsjednik, koji im ujedno i predsjedava (utvrđuje dnevni red, daje riječ prisutnim članovima Vlade, poziva na glasovanje o točkama dnevnog reda i sl.).

Odlučivanje uredi

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

 • promjenu Ustava Republike Hrvatske,
 • udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,
 • promjenu granica Republike Hrvatske,
 • raspuštanje Hrvatskoga sabora,
 • raspisivanje državnog referenduma,
 • djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske van njenih granica.

Akti Vlade uredi

Akti Vlade RH su: uredbe, poslovnik, odluke, zaključci i rješenja. Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom. Pitanje koje se ne uređuju uredbom, rješavaju se odlukom, zaključkom ili rješenjem.

poslovnikom se uređuje ustrojstvo i način rada i odlučivanje Vlade;
odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis;
zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave;
rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Odnos Vlade RH i Hrvatskog sabora uredi

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odlu­ke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Aktualna vlada uredi

Od 22. siječnja/januara 2016. predsjednik Vlade je Tihomir Orešković. Potpredsjednici Vlade su Tomislav Karamarko i Božo Petrov. Vladu čine Hrvatska demokratska zajednica, Most nezavisnih lista i nekoliko nezavisnih uključujući i premijera.

Članovi Vlade
Ministarstvo Ministar Od Do Stranka
Ured predsjednika Vlade
Predsjednik Tihomir Orešković 22.1.2016. trenutno Nezavisni
Potpredsjednici Vlade
Prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko 22.1.2016. trenutno HDZ
Potpredsjednik Vlade Božo Petrov 22.1.2016. trenutno MOST
Ministri
Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić 22.1.2016. trenutno Nezavisni
Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić 22.1.2016. trenutno MOST
Ministar financija Zdravko Marić 22.1.2016. trenutno Nezavisni
Ministar obrane Josip Buljević 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar zdravlja Dario Nakić 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar pravosuđa Ante Šprlje 22.1.2016. trenutno MOST
Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović 22.1.2016. trenutno MOST
Ministar gospodarstva Tomislav Panenić 22.1.2016. trenutno MOST
Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar poljoprivrede Davor Romić 22.1.2016. trenutno Nezavisni
Ministar turizma Anton Kliman 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović 22.1.2016. trenutno MOST
Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević 22.1.2016. trenutno HDZ
Ministar branitelja Mijo Crnoja 22.1.2016. 28.1.2016. HDZ
Tomo Medved 21.3.2016 trenutno HDZ
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović 22.1.2016. trenutno HDZ

Poveznice uredi

Vanjska poveznica uredi