Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća
Klasifikacija i spoljašnji resursi

Bruto patologija koja pokazuje centrilobularni tip emfizema karakterističnog za pušače.
ICD-10 J40. - J44., J47.
ICD-9 490 - 492, 494 - 496
OMIM 606963
DiseasesDB 2672
MedlinePlus 000091
eMedicine med/373 emerg/99
MeSH C08.381.495.389

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), (engl. chronic obstructive pulmonary disease - COPD) je bolest pluća sa opstrukcijom (suženjem) disajnih puteva. Uzrok je pojačana zapaljenska reakcija pluća na inhalativne agense koja dovodi do progresivne opstrukcije disajnih puteva. Usko je povezana sa hroničim korišćenjem duvana.

Pretpostavlja se da 20% muškaraca boluje od hroničnog bronhitisa. HOPB se može nazvati i hronični opstruktivni bronhitis.

Hronični bronhitisUredi

Postoje tri vrste hroničnog bronhitisa koje se nastavljaju jedan na drugi:

  • jednostvni, hronični bronhitis: kašalj sa iskašljavanjem beličastog šlajma, bez bronhijalne opstrukcije. Tifnoov indeks je normalan, iznad 70%
  • HOPB: kašalj sa iskašljavanjem i bronhijalnom opstrukcijom Tifnoov indeks (FEV/FVC *100%) je manji od 70%
  • Opstruktini emfizem: HOPB i ireverzibilo povećani rezidualni volumen

Faktori rizikaUredi

Većina pacijanata su pušači, ili su u prošlosti bili pušači. Zagađenje vazduha takođe igra ulogu i nastanku HOBP. Hemijska sredstva, pare, prašina takođe mogu da igraju ulogu, ali najznačajnije je pušenje. Manje značajni faktori rizika su: nedostatak α1 Antitripsina, Kartagenerov sindrom: situs inversus, bronhiekazije, infertilitet.

KlasifikacijaUredi

 
Uvećan prikaz tkiva pluća pokazuje razliku između zdravih i pluća kod HOBP

Težina HOPB je određena GOLD klasifikacijom

grupe rizika kašalj-jednostavni hronični bronhitis
1 blaga Fev1>80% Fev1/VK<70%
2 umereno teška Fev1 50-80% Fev1/VK<70%
3 teška Fev1 30-50% Fev1/VK<70%
4 jako teška Fev1<30% Fev1/VK<70%

Legenda: FEV1 je forsirani ekspirijumski volumen u petoj sekundi, maksimalno izdahnuta količina vazduha u prvoj sekundi. Kod zdravih osoba je iznad 80%, njegovo smanjene je znak opstrukcije. VK je vitalni kapacitet, količina vazduha koja se može maksimalno udahnuti ili izdahnuti, normalno oko 5 litara. Njegovo smanjenje je znak restriktivnih bolesti pluća.

PatogenezaUredi

U ranoj fazi dominira hipertrofija bronhijalne sluzokože (sluzokoža) sa hipersekrecijom iz bronhijalnih žlezda-diskrinija usled zapaljenske reakcije. Mehanizam čišćenja bronhijalnog epitela je poremećen što olakšava infekciju. Osetljivost sluzokože na spoljašnje faktore je povećana, tako da lakše dolazi do opstrukcije disajnih puteva. Vremenom dolazi do uništavanja treplljastog, bronhijalnog epitela, kolapsa bronhija i zarobljavanja vazduha-air trapping. U toku zapaljenskih procesa iz ćelija zapaljenja: makrofaga, neutrofila... dolazi do oslobađanja enzima koji razaraju alveole, što dovodi do emfizema pluća.

SimptomiUredi

Tipični simptomi su hronični kašalj, iskašljavanje gustog šlajma obično je bele boje, zapaljenja disajnih puteva. ZA HOBP su karakteristični znaci opstrukcije disajnih puteva: zamor pri naprezanju, noćni kašalj, osećaj gubitka vazduha-dispneja, periferna cijanoza, centralna cijanoza. Znaci hiperkapnije (hiperkapnija-povećana koncentracija uglen dioksida u krvi): nemir, tremor, dilatacija vena-crvene oči, somnolencija. Znaci hipertrofije desnog srca-cor pulmonle: edemi na nogama, venski zastoj krvi u vratnim venama, cijanoza.

Kod prgleda se mogu uočiti cijanoza-plava obojenost delova tela, staklasti nokti, kod emfizema bačvast grudni koš, disanje kroz usta.

Postoje dva osnova tipa pacijenta s HOPB:

  1. Pink puffer-borac: kahektični-mršav, sa dispnejom-osećajem gubitka vazduha, relativno normalnom saturacijom (zasićenjem) kiseonika
  2. Blue bloater-zadovoljni, debeli pacijent, ali sa padom saturacije kiseonika

Većina pacijenata se nalazi između ova dva ekstrema.

KomplikacijeUredi

  • Usled hronične hipoksemije (hipoksemija), razvija se sekundarna poliglobulija (policitemija).
  • Takođe hronična hipoksemija uzrokuje i pulmonalnu hipertoniju, što dovodi do opterećenja desnog srca i njegove hipertrofije. Hipertrofija desne komore dovodi i do dilatacije, što uzrokuje edeme, poveđanje jetre, venski zastoj.
  • Pacijenti često dobijaju i zapaljenje pluća.
  • Usled opstrukcije javlja se i emfizem pluća, stadijum 4 GOLD klasifikacije.

LiteraturaUredi

  • Herbert Renz-Polster; Jörg Braun (2000). Basislehrbuch Innere Medizin. Kompakt, greifbar, verständlich.. Urban & Fischer Verlag. ISBN 978-3-437-41051-2. 

Vanjske vezeUredi

  Molimo Vas, obratite pažnju na važno upozorenje u vezi tema o zdravlju (medicini).