Horemheb je osnivač egipatske XIX dinastije za vreme Novog egipatskog carstva. On je definitivni likvidator verske reforme Amenhotepa VI - Ehnatona.

Prethodi:
Ay
Faraon Egipta
18. dinastija
Slijedi:
Ramzes I
Horemheb
Horemhab ili Haremhab
Kip Horemheba kako nudi žrtve Atumu, u Luksorskom muzeju
Vladavina 1320. pne. - 1292. pne.
Nomen
<
imn
n
U7
NG5Aa13
Hb
>

Horemheb Meryamun
Horus je slavlje, voljen od Amuna
Praenomen
<
ra
Dsr
xpr
Z2ss
ra
stp
n
>

Djeserkheperure Setepenre
Svete su manifestacije Re, IZabran od Re[1]
Supružnik Mutnedjmet, Amenia
Grob KV57

Dolazak na vlast

uredi

Karijeru je započeo kao komandant vojske, verovatno je za vreme Ehnatona pokušavao da zavede poljuljani egipatski autoritet u Siriji i Palestini. Za vreme Tutankamona je verovatno u sprezi sa Amonovim sveštenstvom uticao na mladog faraona da se odrekne vrere u Atona i vrati se Amonu. Po Tutankamonovoj smrti postoji sumnja da je uticao na smrt hetitskog princa koji je trebalo da dođe u Egipat i oženi Tutankamonovu udovicu. Na presto je doveden Aj, a posle njega je zavladao Horemheb koji svoju uzurpaciju opravdava u natpisima Amonovom voljom, ali bez teogamijskih tendencija. On je došao na presto podržan Amonovim sveštenstvom kome je bilo dosta inferiornosti i progona za vreme Ehnatona i njegove verske reforme. Ratnička stranka, željna osvajanja i bogaćenja je takođe u njemu videla svog čoveka, a on se nije stideo da sebe dovede u vezu sa slavnim osvajačima osamnaeste dinastije Tutmesom I i Tutmesom III.

Prilike u Egiptu i okolini

uredi

Vlada Horemheba bila je sa ciljem ponovnog konsolidovanja carstva oslabljenog pasivnom osvajačkom politikom njegovih predhodnika i verskim sukobima koji su bili posledica ekonomskih diferencijacija i borbe za moć. Spoljnopolitička situacija nije bila ni malo sjajna. Pobune u Kušu i Siriji i Palestini su nile učestale. Hetiti su jačali i sve više uticali na sirijske kneževe, a taj prostor je potresalo i doseljavanje Habira (Jevreja). Libijci su takođe počeli da se ističu u oblasti delte kao interesna grupa.

Reforme

uredi

Pre obnavljanja vojne politike Horemheb je sproveo niz reformi i učvrstio carstvo. Administrativne reforme imale su cilj reorganizacije poreskog sistema, zavedene su reforme protiv maroderstva vojnika i korumpiranosti činovništva. Vojska je bila reorganizovana i podeljena na dva dela. Jedan deo je bio stacioniran u delti, a drugi u Tebi.

Vojna politika

uredi

Učvrstivši državu sproveo je nekoliko pohoda u Siriju i Nubiju, kao i jednu ekspediciju u Punt.

Izvori

uredi
  1. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd, 1994. p.136
Prethodnik:
Ai
Egipatski faraon
Osamnaesta dinastija
Nasljednik:
Ramzes I


  Značajni stari Egipćani  
Vladari starog carstva: Narmer | Menes | Džoser | Sneferu | Khufu | Khafra | Menkaura | Pepi II
Vladari srednjeg carstva: Mentuhotep II | Mentuhotep IV | Senusret III | Amenemhat III | Sobekneferu
Vladari novog carstva: Hatšepsuta | Tutmos III | Amenhotep III | Akhenaton | Tutankamon | Ramzes I | Ramzes II
Ostali vladari: Psametikus I | Šošenk I | Piankhi (Pije) | Taharka | Ptolemi I | Kleopatra VII
Supruzi i supruge vladara: Tetišeri | Ahmos-Nefertari | Ahmos | Tije | Nefertiti | Ankesenpaten | Nefertari | Marko Antonije
Dvorski zvaničnici: Imhotep | Veni | Ahmos, sin Ebane | Ineni | Senemut | Ija | Maja | Juni | Maneto | Potinus