Horda

Najstariji oblik ljudskog organizovanog društva jeste horda. Nju je sačinjavalo deset ili više ljudi koji su zajednički obavljali sve društvene procese neophodne za njenu egzistenciju. Ne postoji porodica u današnjem smislu reči. Nema polnih zabrana među članovima grupe, što znači da su one bile endogamnog karaktera.