Homomorfizam

Homomorfizam (od grč. homós - isti, grč. morphe - oblik, forma) u matematici predstavlja preslikavanje između dve algebarske strukture istog tipa, koje čuva njihovu formu.

OsobineUredi

Neka su   i   dve algebarske strukture istog tipa (grupa, polje, monoid itd.). Ako je preslikavanje   homomorfizam a   važiće:

 

Vrste homomorfizamaUredi

U širem kontekstu preslikavanja koja čuvaju strukturu, načelno nije dovoljno definisati izomorfizam kao bijektivni morfizam. Potreban uslov je i da je inverzni morfizam istog tipa. U algebarskim uslovima, ovaj dodatni uslov je automatski zadovoljen.

 
Odnosi između različitih vrsta homomorfizama.
H = skup homomorfizama, M = skup monomorfizama,
P = skup epimorfizama, S = skup izomorfizama,
N = skup endomorfizama, A = skup automorfizama.
Primetiti da: M ∩ P = S, S ∩ N = A, dok klase
M ∩ N \ A i P ∩ N \ A mogu biti neprazne jedino u slučaju beskonačnih grupa.

PovezanoUredi

LiteraturaUredi

  • Ayres, Frank, Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra, McGraw-Hill; 1st edition (June 1, 1965). ISBN 0-07-002655-6.