Homofobija (od grč. homós koja znači isti, jednako i phóbos koja znači strah) je iracionalan strah,[1] mržnja, predrasude ili diskriminacija prema osobama homoseksualne orijentacije i uključujući osobe koje su tako percipirane.[2] Pojam institucionalna homofobija se odnosi na brojne načine kojima vlada, poslovni sektor, religijske i druge institucije i organizacije vrše diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije.[3] Za institucionalnu homofobiju se često koristi naziv heteroseksizam.

Homofobija

Kulturalna, kolektivna ili društvena homofobija se odnosi na društvene norme i standarde koji diktiraju uvjerenje kako je biti heteroseksualan bolje ili moralnije nego biti lezbijke, gejevi i biseksualke/ci te da svatko jest ili bi trebao biti heteroseksualan. I za kulturalnu homofobiju se koristi naziv heteroseksizam.

Homofob je naziv za osobu bilo kojeg spola koja otvoreno izražava mržnju prema osobama homoseksualne orijentacije.

Takvi ispadi su kažnjivi u Republici Hrvatskoj kao diskriminacija i/ili zločin iz mržnje.

Uzroci homofobijeUredi

  • Homofobija kao skup predrasuda prvenstveno je uzrokovana normalnim moralnim vrijednostima usađenim u djetinjstvu.

Do 1972.godine Homoseksualnost je bila klasificirana pod duševnim poremećajima u medicini. Pod pritiskom liberalne politike u SAD-u, 1972.godine je izbrisana iz registra duševnih poremećaja te je kao poremećaj uvedena Homofobija.

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi

Izvori, reference i preporukeUredi

ReferenceUredi

  1. Rezolucija Europskog parlamenta o homofobiji u Europi (European Parliament resolution on homophobia in Europe), usvojena 18. januara/siječnja 2006. u Strasbourgu: "... A. whereas homophobia can be defined as an irrational fear of and aversion to homosexuality and to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people based on prejudice and similar to racism, xenophobia, anti-semitism and sexism...", http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0018+0+DOC+XML+V0//EN (preuzeto 27. oktobra/listopada 2013). ((en))
  2. Aida Spahić i Saša Gavrić (ur.), Čitanka lezbejskih, gej, biseksualnih i transrodnih ljudskih prava. 2. dopunjeno izdanje, Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Heinrich Böll, Sarajevo 2012, str. 209-210 i 267. ISBN 978-9958-577-02-4 (besplatan download publikacije: http://lgbt-prava.ba/citanka-lgbt-ljudskih-prava-2-dopunjeno-izdanje/)
  3. Aida Spahić i Saša Gavrić (ur.), Čitanka lezbejskih, gej, biseksualnih i transrodnih ljudskih prava. 2. dopunjeno izdanje, Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Heinrich Böll, Sarajevo 2012, str. 211. ISBN 978-9958-577-02-4 (besplatan download publikacije: http://lgbt-prava.ba/citanka-lgbt-ljudskih-prava-2-dopunjeno-izdanje/)