Acetilholinski receptor

(Preusmjereno sa stranice Holinergički receptor)

Acetilholinski receptor (AChR) je integralni membranski protein koji odgovara na vezivanje neurotransmitera acetilholina.

Heteropentamer ccetilholinskog receptora (nikotinskog) (Torpedo marmorata).
Acetilholin

Klasifikacija uredi

Poput drugih transmembranskih receptora, acetilholinski receptori su klasifikovani na osnovu njihove farmakologije, ili na osnovu njihovog relativnog afiniteta i senzitivnosti ka različitim molekulima. Mada svi acetilholinski receptori, po definiciji, odgovaraju na acetilholin, oni isto tako odgovaraju na druge molekule.

Nikotinski i muskarinski receptori su dve glavne klase „holinergičkih“ receptora.

Receptorski tipovi uredi

Molekularno biološka istraživanja su utvrdila da nikotinski i muskarinski receptori pripadaju distinktnim proteinskim superfamilijama.

nAChR uredi

nAChR receptori su ligand-kontrolisani jonski kanali, koji se poput drugih članova „cys-petlja“ superfamilije ligand-kontolisanih jonskih kanala sastoje od pet proteinskih podjedinica simetrično uređenih poput letvi bureta. Podjedinična kompozicija podjedinica je znatno varira od tkiva do tkivima. Svaka podjedinica sadrži četiri regiona koja prolaze kroz membranu is sastoje se od 20 aminokiselina. Region II je formira poru.

mAChR uredi

mAChR receptori nisu jonski kanali. Oni pripadaju superfamiliji G-protein-spregnutih receptora koji aktiviraju jonske kanale putem kaskade sekundarnih glasnika.

Reference uredi

  1. Millar NS, Harkness PC (May 2008). „Assembly and trafficking of nicotinic acetylcholine receptors (Review)”. Molecular Membrane Biology 25 (4): 279–92. DOI:10.1080/09687680802035675. PMID 18446614. 
  2. Eglen RM (July 2006). „Muscarinic receptor subtypes in neuronal and non-neuronal cholinergic function”. Auton Autacoid Pharmacol 26 (3): 219–33. DOI:10.1111/j.1474-8673.2006.00368.x. PMID 16879488. 

Spoljašnje veze uredi