Hitchiti.- /od Atcik-hata, "to look up the stream"/Pleme Muskhogean Indijanaca i jedno od plemena Creek konfederacije, čiji je rani dom bio sjeverno od današnje Floride. U kronikama Hernanda de Sota područje koje su naseljavali nazivao je imenom Ocute, koje se nalazilo na ili blizu donjeg toka rijeke Ocmulgee u Georgiji. Hitchitije kasnije nalazimo kod današnjeg Macona, gdje su označeni na ranim engleskim mapama, a kasnije, oko 1715., najprije na rijeci Chattahoochee, u okrugu Henry, a kasnije na područje današnjeg okruga Chattahoochee u Georgiji.

Hitchiti će sudjelovati u izgradnji plemena kojega će povijest zabilježiti pod imenom Seminole, poglavito su to Eufaula Indijanci, koji im se priključuju 1767. Kada je izvjesni Henry posjetio Hitchitije 1799. oni su imali tek 2 naselja, to su Hitchitoochee, na Flint riveru, u kraju gdje joj se pridružuje Kinchafoonee creek, i Tuttallosee (Tutalosi), na spomenutom pritoku.

Godine 1832. čitava Hitchiti populacija iznosila je tek 381. Pleme će zajedno ostalim Creekima 1838. biti preseljeno u Oklahomu gdje su se integrirali u Creek populaciju.

Vanjske poveznice Uredi