Historija Peloponeskog rata

(Preusmjereno sa stranice Historija peloponeskog rata)

Historija Peloponeskog rata je tekst koji predstavlja prikaz peloponeskog rata koji se u antičkoj Grčkoj vodio između Peloponeskog saveza (na čelu sa Spartom) i Delskog saveza (na čelu s Atenom). Napisao ga je Tukidid, atenski vojskovođa koji je služio u ratu. Danas se smatra jednim od klasičnih djela grčke književnosti, odnosno jednim od najvažnijih historiografskih djela uopće. Historiju su kasniji priređivači podijelili u osam knjiga.

Rukopis Tukididove historije iz 10. vijeka