Historija Atene

Historija Atene predstavlja jednu od najdužih historija nekog grada u Evropi i svijetu. Područje Atene je bilo stalno nastanjeno preko 4500 godina, a u 1. milenijumu pne. je postalo vodeći grad antičke Grčke. Kulturna dostignuća Atene u 5. vijeku pne. se smatraju temeljima zapadne civilizacije. U srednjem vijeku je važnost grada počela opadati, da bi došlo do oporavka pod Bizantom, kao i relativnog prosperiteta za vrijeme križarski ratova. Pod Otomanskim Carstvom se bilježi još jedan dugi period opadanja, koji je završen u 19. vijeku kada Atena postaje prijestolnicom nezavisne grčke države.

Etimologija uredi

Počeci i naseljavanje uredi

Rana historija uredi

Reforme i demokracija uredi

Klasična Atena uredi

Glavni članak: Klasična Atena

Rimska Atena uredi

Bizantska Atena uredi

Latinska Atena uredi

Otomanska Atena uredi

Eksterni linkovi uredi