Hispania Ulterior

Hispania Ulterior (doslovno: Dalja Hispanija) je bila drevna rimska provincija, odnosno dio rimske Hispanije koji se prostirao na području današnje Španije i Portugala. Nastala je godine 197. pne. podjelom rimskih teritorija osvojenih na Iberijskom poluotoku za vrijeme drugog punskog rata, pri čemu je kao okvirna granica služila od Nove Kartagine do Kantabrijskog mora. Hispania Ulterior se nalazila južno/zapadno od te linije, a istočno/sjeverno je bila Hispania Citerior.

Hispania godine 197. pne.; Hispania Ulterior označena zeleno

Za Hispaniju Ulterior je bilo karakteristično da je od 155. pne. u njoj gotovo stalno bjesnio rat s iberijskim domorocima koji se nikako nisu htjeli pomiriti s rimskom vlašću. Sama je provincija ukinuta godine 27. pne. kada ju je Oktavijan August podijelio na dvije nove provincije - Baetica (suvremena Andaluzija) i Luzitanija (suvremeni Portugal), a dio teritorije pripojio Hispaniji Citerior.

Eksterni linkovi

uredi