Hipokrizija ili licemerje je zastupanje stavova, vrednosti i uverenja u koje ličnost ne veruje. Etimološki potiče iz grčke riječi ὑπόκρισις (hypokrisis) koja znači "gluma". "Hipokrit" u antičkoj Grčkoj je bio pojam za glumca odnosno osobu koja namjerno zavarava druge.

Vidi jošUredi