Hipokrat iz Gele

Hipokrat (u. 491. pne.), (a koga ne treba miješatio s Hipokratom) bio je drugi tiranin starogrčkog polisa Gele. Bio je brat prethodnog tiranina Kleandra koga je godine 498. pne. naslijedio poslije atentata. Pod njegovom vlašću je Gela počela ekspanziju na Siciliji, odnosno stvaranje velike države koja je trebala obuhvaćati cijeli jugoistočni dio otoka. Hipokrat je sklopio savez s Agrigentom te osvojio Zankle, Kamarinu, Katanu, Naksos i Leontini. Također je pod opsadu stavio Sirakuzu, ali se morao povući kada su u pomoć tom gradu u pomoć priskočili Korint i Korkira. Hipokrat je usprkos toga od svog grada uspio načiniti najjači starogrčki polis na Siciliji. Hipokrat je nešto kasnije poginuo u sukobu sa Sikulima. Kao nasljednici su određeni njegovi sinovi Euklid i Kleander Mlađi, ali je vlast preuzeo komandant konjice Gelon.

Prethodnik:
Kleander
Tiranin Gele
498. pne.– 491. pne.
Nasljednik:
Gelon

Vanjske veze

uredi