Hipija (sin Pizistratov)

(Preusmjereno sa stranice Hipija (Pizistratov sin))

Hipija iz Atene (Ἱππίας ὁ Ἀθηναῖος) bio je jedan od sinova Pizistrata i tiranin Atene u 6. vijeku pne. On je također bio eromen Harma, a čiji je erast bio Pizistrat.

Hipija je naslijedio Pizistrata godine 527. pne. a godine 525. je uveo novi sistem kovanica u Atenu. Njegov brat Hiparh, koji je vladao zajedno s njim je godine 514. pne. ubijen od strane Harmodija i Aristogitona. Nakon toga je Hipija postao ogorčen i okrutan vladar. To je doprinijelo ustanku Atenjana i Hipijinom progonstvu godine 510. pne. Nedugo prije toga je Hipija svoju kći Arhediku udao za Atlantida, sina Hipoklovog, tiranina grada Lampak koji mu je trebao omogućiti vezu s dvorom perzijskog cara Darija.

Prvi pokušaj svrgavanja Hipije se zbio kada su 508. pne. Atenjani natrag u grad pozvali Alkmeonide, porodicu koju je Pizistrat bio prognao godine 546. pne. Alkmeonidi su u tu svrhu podmitili proročište u Delfima da Spartance nagna da im u tome pomognu. Međutim, Hipija i njegova porodica - Pizistratidi - su za saveznika doveli tesalskog kralja Kineja, te su Spartanci poraženi. Kada je na Atenu krenuo spartanski kralj Kleomen I. Hipija se zajedno sa svojim pristašama morao povući na Akropolu, odakle se spustio tek kada su Spartanci i Atenjani za taoce uzeli članove njegove porodice.

Hipija je poslije toga prognan, a utočište je našao u Perziji. Perzijanci su tražili od Atenjana da prihvate Hipiju za svog vladara, a nakon atenskog sudjelovanja na strani jonskih ustanika odlučili su napasti i osvojiti Atenu. Na tom pohodu su vodili i Hipiju, koji je u predvečerje maratonske bitke 490. pne. sanjao da će Perzijanci biti poraženi, a što se i ostvarilo.

Izvori

uredi


Prethodi:
Pizistrat
Tiranin Atene Slijedi:
Klisten