Hiperlink

(Preusmjereno sa stranice Hiperveza)
Za pomoć pri stvaranju linkova na Wikipediji vidi Wikipedia:Linkovi.

Hiperlink (engl. hyperlink, od hyper-: hiper- + link: veza, poveznica), u računarstvu, referencija na podatak koju čitalac može izravno slijediti tako da klikne na nju ili da postavi kursor iznad nje.[1] Naziva se još i link, veza, poveznica, uputnica i dr. Hiperlink upućuje na čitav dokument ili na specifičan element unutar dokumenta. Tekst s hiperlinkovima naziva se hipertekst. Softverski sistem koji se upotrebljava za prikazivanje i stvaranje hiperteksta zove se hipertekstualni sistem, a stvaranje hiperlinka naziva se hiperlinkanje (ili jednostavno linkanje). Za korisnika koji slijedi hiperlinkove kaže se da kroz hipertekst navigira (engl. navigating) ili da hipertekst pregledava odn. prelistava (engl. browsing).

Primjer hiperlinka s kursorom miša postavljenim iznad njega.

Hiperlink ima anchor (engl.: sidro; u kôdu označeno s <a> i </a>), što je lokacija unutar određenog tipa dokumenta s koje se hiperlink može slijediti samo s početne stranice. Dokument koji sadrži hiperlink, naziva se dokument s izvornim kodom. Na primjer, u mrežnom referentnom djelu kao što je Wikipedia mnoge su riječi i termini u tekstu hiperlinkani s definicijama ovih termina. Hiperlinkovi se često upotrebljavaju za implementiranje referentnih mehanizama, npr. sadržajâ, fusnotâ, bibliografijâ, indeksâ (kazalâ), pisama i glosarâ.

U nekim hipertekstovima hiperlinkovi mogu biti dvosmjerni: mogu se slijediti u dvama smjerovima tako da oba kraja djeluju kao sidra (engl. anchors) i mete odn. ciljevi (engl. targets). Postoje i složeniji aranžmani kao što su linkovi od mnogo na mnogo.

Efekt slijeđenja hiperlinka može se razlikovati među hipertekstualnim sistemima, a katkad može ovisiti i o samom linku; na primjer, na World Wide Webu većina hiperlinkova uzrokuje da se ciljani dokument zamijeni prikazanim dokumentom, iako ima nekih koji su označeni tako da uzrokuju da se ciljani dokument otvori u novom prozoru. Druga mogućnost je transkluzija, pri čemu cilj linka predstavlja fragment dokumenta koji zamjenjuje sidro linka unutar izvornog dokumenta. Hiperlinkove ne slijede samo osobe koje pregledavaju dokumente nego ih mogu automatski slijediti i programi. Program koji prelazi kroz hipertekst, slijedeći svaki hiperlink i prikupljajući sve zatražene dokumente, naziva se web spider ili crawler.

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. „Hyperlink”. Merriam-Webster.com. Pristupljeno 25. oktobra 2012.