Hidromorfna tla

Hidromorfna tla - nastaju uslijed prekomjernog vlaženja oborinskom vodom ili stranim vodama različitog podrijetla (kapilarne, poplavne, visoke podzemne vode, cijedne vode).

Hidromorfna tla prema pedološkoj klasifikaciji uredi

I klasa uredi

 • nerazvijena hidromorfna A-I-II-III-C profila

tipovi:

 1. Eluvijalna ili Aluvijalna (Fluvisol)

II klasa uredi

 • pseudoglejna tla A-B -E -C profila

tipovi:

 1. Pseudoglej

III klasa uredi

 • semiglejna tla A-C-G profila

IV klasa uredi

 • glejna tla A-G profila

tipovi:

 1. Pseudoglej - glejno
 2. Ritska crnica (Humoglej)
 3. Močvarno glejno (Euglej)
 4. Tresetno glejno

V klasa uredi

 • tresetna tla T-G profila

tipovi:

 1. Izdignuti visoki treset
 2. Prelazni treset
 3. Niski treset

VI klasa uredi

 • antropogena P-G profila

tipovi:

 1. Tla rižišta
 2. Rigolano tresetno
 3. Hidromeliorirano

Veze uredi