Hidroelektrana Trebinje I

Hidroelektrana Trebinje I nalazi se na rijeci Trebišnjici, u opštini Bileća, Bosna i Hercegovina. Dva agregata puštena su u rad 1968. godine, a treći 1975. godine. [1] Nalazi se na oko 17 km uzvodno od Trebinja.

Hidroelektrana Trebinje I

Akumulacija uredi

Hidroelektrana je pribranska i koristi vode akumulacionog bazena Bileća. [2] Lučna brana Grančarevo dvostruko je zakrivljena sa perimetralnom fugom, građevinske visine 123 m i dužine po kruni 439 metara. Njena debljina u dnu je 27 a na vrhu 4,60 metara. Iskop temelja brane iznosi 230.000 m3, a zapremina ugrađenog betona 376.000 m3 . Izgradnjom brane dobila se koncentracija pada od 100 m. Stvoren je akumulacioni bazen Bileća koji uz maksimalnu denivelaciju od 52 m, ima ukupnu zapreminu akumulacije 1280 hm3, odnosno korisnu zapreminu od 1100 miliona kubnih metara. Bilećko jezero je površine, na koti normalnog uspora, 2764 ha. Evakuacija velikih voda u toku pogona vrši se otvorenim bočnim prelivom od dva polja sa dva segmentna zatvarača, koji je smješten na lijevom boku brane. Za eventualnu potrebu hitnog pražnjenja akumulacije može se koristiti i obilazni tunel na dnu desnog boka brane. Kroz tijelo brane prolaze 2 temeljna ispusta, svaki promjera 2,5 metara, simetrično postavljena na osovinu brane.

Razvodno postrojenje uredi

Električna energija proizvedena u HE Trebinje I i HE Dubrovnik prenosi se sa po dva spojna dalekovoda na sabirnice 220 kV postrojenja Trebinje. Postrojenje 220 kV izgrađeno je sa dva sistema sabirnica po metodu miješanih faza. Spojno polje omogućuje zamjenu bilo koga prekidača u dalekovodnom ili transformatorskom polju. Sa dva dalekovoda u pravcu TS Mostar 3 i jednim u pravcu HE Perućica, postrojenje je povezano sa mrežom 220 kV, preko transormacija 400/220 kV sa autotransformatorom 400 MVA i 220/110 kV sa autotransormatorom 150 MVA sa mrežom 400 kV i mrežom 110 kV. U razvodnom postrojenju nalazi se centar tehničkog informacionog sistema Hidroelektrana Trebišnjica i čvorište radio i VF telekomunikacionih sistema. [3]

Karakteristike uredi

Mašinska hala nalazi se 35 metara nizvodno od brane od koje je dijeli samo plato 220 kV izvoda iz elektrane. Sastoji se iz turbinskog i generatorskog prostora, prostorija za difuzorske zatvarače, komande, montažnog platoa, kao i pomoćnih prostorija.

  • broj agregata: 3
  • instalirana snaga: 3 x60 MW (180 MW)
  • tip turbine: Francis
  • napon mreže: 220 kV
  • srednja godišnja proizvodnja: 370 – 420 GWh

Vidi još uredi

Gornji horizonti

Reference uredi

  1. HE Trebinje I
  2. Hidroelektrane u BiH
  3. „HET”. Arhivirano iz originala na datum 2017-04-18. Pristupljeno 2017-03-30.