Hidroelektrana Guri

Hidroelektrana Guri ili hidroelektrana Simon Bolivar, ima betonsku gravitacijsku i nasipnu branu, na rijeci Caroni u Venezueli. Brana je duga 7 426 m i visoka 162 m. Preljev brane ima mogućnost protoka 27 000 m3/s vode. Umjetno jezero Guri ima površinu od 4250 km2. U dvije strojarnice se nalazi 21 vodna turbina, s ukupnim kapacitetom od 10 235 MW, te je po tome treća hidroelektrana u svijetu. Prosječna godišnja proizvodnja električne energije je oko 47 000 GWh. [1]

Brana hidroelektrane Guri s preljevom (desno)
Brana i umjetno jezero, viđeno iz zraka

HistorijaUredi

Hidroelektrana Guri je sagrađena u klancu Necuima, 100 km uzvodno od ušća rijeke Caroni u rijeku Orinoco. Gradnja je započela 1963. i prvi dio je završio 1978., s kapacitetom od 2 065 MW, s deset vodnih turbina i maksimalnom razinom u umjetnom jezeru od 215 m iznad razine mora. Drugi dio gradnje je završen 1986., pa je razina u umjetnom jezeru mogla dostići maksimalno 272 m iznad razine mora. 2009. hidroelektrana Guri je treća najveća hidroelektrana u svijetu po snazi, s 10 200 MW kapaciteta. Po količini vode u umjetnom jezeru, brana je osma u svijetu.

Od 2000. radi se na obnavljanju hidroelektrane, ugradnji novih i zamjeni starih vodnih turbina, da bi mogla raditi sljedećih 30 godina.

Energetski doprinosUredi

Od 1960-tih, vlada provodi politiku da se što više smanji potrošnja fosilnih goriva, radi zarade izvozom i zato se pokušava što više koristiti obnovljive izvore energije, kao što su hidroelektrane. U Venezueli, 82 % električne energije dolazi od obnovljivih izvora energije, a hidroelektrana Guri doprinosi sa 73 % ukupne električne energije u Venezueli.

Nedostatak te politike vlade se pokazao 2010., kada je zavladala velika suša i nije bilo dovoljno vode za proizvodnju električne energije. U siječnju 2010., vlada je nametnula odredbu da se zbog jake suše, zaustavi dovod električne energije svaki dan, na dva sata.

Utjecaj na okolišUredi

Hidroelektrana Guri je bila predmet mnogih rasprava, jer je umjetno jezero pokrilo zauvijek na tisuće kvadratnih kilometara šume, koja je bila poznata po svojoj bioraznolikosti i rijetkim divljim životinjama. To je i područje jedne vrste rijetkih ptica, sličnih zebi, koje se nalaze samo u tom dijelu svijeta.

IzvoriUredi

  1. "Dams - Guri" [1], publisher=Covenpre VENCOLD, 2011.
  • [2] "Hydroelectric power stations in Venezuela"