Hermanubis

Hermanubis je božanstvo nastalo spajanjem. On je istodobno i grčko i egipatsko božanstvo.

Hermanubis, kip iz Vatikanskog muzeja, u grčkoj odjeći

OpisUredi

Anubis je egipatski bog, a Hermes grčki. Njihovim stapanjem za vrijeme invazija Grka nastaje Hermanubis. Hermes i Anubis su naime bili slični jer vode duše mrtvih u podzemlje. Hermanubis je prikazivan u grčkoj odjeći, s Hermesovim štapom glasnika. I dalje je ostao sin Ozirisa i Neftis. Bio je popularan i za vrijeme Rimljana.