Herbicid

(Preusmjereno sa stranice Herbicidi)

Herbicidi su različita hemijska jedinjenja, pretežno organskog porekla, namenjena za uništavanje biljaka. Reč herbicid potiče od latinskih reči herbum (herbi) što znači trava, biljka i caedare što znači ubiti, uništiti. Sva jedinjenja sa fitocidnim osobinama mogla bi se označiti herbicidima. Međutim, u praktičnom smislu pod herbicidima se podrazumevaju samo ona jedinjenja koja se koriste u borbi protiv korovskog bilja, mada herbicidi mogu delovati i na gajene biljke, što zahteva dobro poznavanje delovanja svakog herbicida.[1]

Korov uništen primenom herbicida

Podela

uredi

Po načinu delovanja na biljke, herbicidi se dele na:

  • totalne, koji uništavaju sve biljke
  • selektivne, koji uništavaju samo određene vrste biljaka, u prvom redu korovsko bilje

Prema načinu delovanja mogu se podeliti na:

  • herbicide kontaktnog dejstva
  • translokacione herbicide

Herbicidi kontaktnog dejstva deluju pri neposrednom kontaktu sa nadzemnim delovima biljaka, dok se translokacioni prenose po organizmu sprovodnim sistemima biljaka.[1]

Neka hemijska jedinjenja koja deluju kao herbicidi označavaju se kao:

  • arboricidi (za uništavanje drveća i šiblja),
  • defolijanti (za izazivanje opadanja lišća),
  • desikanti (za izazivanje sušenja biljaka),
  • silvicidi (za uništavanje kompleksa šuma).

Reference

uredi
  1. 1,0 1,1 Šimon Đarmati, Zagađenje vazduha, Viša politehnička škola, Beograd, 2005