Dr Herbert Kraus (19101970), lekar, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i sanitetski general-major JNA.

Biografija

uredi

Rođen je 12. februara 1910. godine u selu Bačincima, kod Šida. Medicinski fakultet je završio 1936. godine u Zagrebu.

Učesnik je Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine. Najpre je bio lekar Valjevskog i Prvog šumadijskog partizanskog odreda, a zatim je radio u partizanskim bolnicama u Novoj Varoši i Foči, a od septembra 1942. godine je bio na dužnosti pomoćnika načelnika Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ.

U članstvo Komunističke partije Jugoslavije, primljen je 1941. godine, a od Drugog zasedanja AVNOJ-a, 1943. godine, bio je član Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

Posle oslobođenja Jugoslavije, bio je na raznim rukovodećim dužnostima u Sanitetskoj službi Jugoslovenske narodne armije. Od decembra 1946. do oktobra 1947. godine je bio načelnik Glavne vojne bolnice JA, a od septembra 1949. do januara 1953. i od novembra 1954. do maja 1956. godine načelnik Vojnomedicinske akademije.

Demobilisan je 1956. godiine u činu general-majora Sanitetske službe JNA. Od 1956. godine nalazio se na radu u državnoj upravi gde je obavljao funkcije sekretara za narodno zdravlje Saveznog izvršnog veća i direktora Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu.

Umro je 11. aprila 1970. godine u Beogradu i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima je Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom i dr.

Literatura

uredi


  Načelnici Vojnomedicinske akademije

Herbert Kraus (1949-1953) | Salomon Levi (1953-1954) | Herbert Kraus (1954-1956) | Ivo Kralj (1956-1958) | Tomislav Kronja (1959-1971) | Đorđe Dragić (1971-1979) | Borivoj Vračarević (1979-1982) | Vladimir Vojvodić (1982-1988) | Mihajlo Đuknić (1989-1992) | Jovan Bijelić (1992-1996) | Aco Jovičić (1996-2001) | Momčilo Krgović (2001-2002) |
Zoran Stanković (2002-2005) | Miodrag Jevtić (2005-2011) | Marijan Novaković (2011-danas)