Hemijsko razlaganje

(Preusmjereno sa stranice Hemijska dekompozicija)

Hemijsko razlaganje (analiza, dekompozicija) je separacija hemijskog jedinjenja u elemente ili jednostavnija jedinjenja. Ono se u nekim slučajevima definiše kao proces koji je suprotan hemijskoj sintezi. Hemijska dekompozicija je često neželjena hemijska reakcija. Stabilnost, koju hemijsko jedinjenje ima pod normalnim uslovima, je ograničena pri izlaganju jedinjenja ekstremnim uslovima, kao što su toplota, radijacija, vlažnost ili kiselost rastvarača. Detalji procesa delompozicije generalno nisu dobro definisani, jer se molekul može razložiti u mnoštvo manjih fragmenata. Hemijsku dekompoziciju koristi više analitičkih tehnika, kao što su masena spektrometrija, tradicionalna gravimetrijska analiza, i termogravimetrijska analiza.[1]

Hemijska dekompozicija

Šira definicija termina dekompozicija takođe obuhvata razlaganje jedne faze u dve ili više faza.[2]

Reakcije

uredi

Opšta reakcija hemijske dekompozicije je:

AB → A + B

Specifičan primer je elektroliza vode do gasovitog vodonika i kiseonika:

2 H2O(I) → 2 H2 + O2

Dodatni primeri

uredi

Primer spontane dekompozicije je vodonik peroksid, koji se sporo razlaže u vodu i kiseonik:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Karbonati se razlažu pri zagrevanju. Primetan izuzetak je ugljena kiselina, H2CO3. Ona je sastojak gaziranih pića, koji se spontano razlaže tokom vremena u ugljen dioksid i vodu

H2CO3 → H2O + CO2

Drugi karbonati se razlažu pri zagrevanju i proizvode odgovarajuće metalne okside i ugljen dioksid. U sledećoj jednačini M označava metal:

MCO3 → MO + CO2

Specifični primer je razlaganje kalcijum karbonata:

CaCO3 → CaO + CO2

Metalni hlorati se takođe razlažu pri zagrevanju. Metalni hlorid i gasoviti kiseonik su produkti.

2 MClO3 → 2 MCl + 3 O2

Jedna od uobičajenih dekompozicija hlorata je razlaganje kalijum hlorata:

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

Reference

uredi
  1. Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0. 
  2. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "decomposition". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi