Dr. Heinz Fischer (* 9.10. 1938 u Grazu, u Štajerskoj) je austrijski političar (SPÖ) i od 8. jula 2004. godine predsjednik Austrije. Oženjen je sa Margit Fišer i ima dvoje dece, Filipa i Lisu.

Heinz Fischer

Posle mature u gimnaziji u Beču Fišer je od 1956. studirao pravo na Univerzitetu u Beču. Godine 1961. je doktorirao. Pored političke, Fišer je imao i akademsku karijeru, a postao je profesor političkih nauka na Univerzitetu u Insbruku 1993.

Između 1963. i 1975. bio je sekretar i od 1975. do 1983. glavni poslovni zadužnik Socijalističke Partije Austrije (SPÖ).

Od 1971. do 2004. bio je član austrijskog parlamenta (Nationalrat). 25. aprila 2004. postao je predsednik Austrije. Od 1. januara 2006. do 31. jula 2006. je bio predsedavajući Evropske unije.