Haron (mitologija)

Gustave Doré: Haron, ilustracija iz Danteove Božanstvene komedije

Haron (grč. Χάρων, Khárôn = razjarena svjetlost) Erebov je i Niktin sin (sin Tame i Noći); bio je lađar uHadu, tj. preuzimao je preminule na obali rijeke Aheront.

MitologijaUredi

Haron je prevozio mrtve duše na drugu stranu rijeke Aheront ako su imali novčić (obolus) da plate njegovu vožnju, tako da su pokojnici u Grčkoj bili sahranjivani s novčićem pod jezikom. Neki izvori kažu da su sahranjivani i sa dva novčića - jedan na svakome kapku.

Nijednu dušu nikad nije preveo u drugome smjeru, a iznimke bjehu Perzefona, Orfej i Psiha.

Djela iste tematikeUredi

 
Luca Giordano: Haron i barka, 1684. - 1686.

U šestoj knjizi Vergilijeve Eneide, Sibila je pratila Eneju do zlatne grane koja je bila potrebna da bi se prešla rijeka. Osim Eneje, isti je put imao i Orfej koji se vratio živ. Vergilije također u Eneidi govori da je prevozio mrtve preko rijeke Stiks, ali ostali izvori tvrde da je rijeka bila Aheront (Dante u Paklu, dijelu Božanstvene komedije) i Pauzanije.

Aristofan ga u ovoj komediji opisuje kao mršavog starčića koji je vrijeđao ljude na temelju fizičkog izgleda.

Vanjske povezniceUredi