Hans Holbein Stariji

Hans Holbajn Stariji (nem. Hans Holbein; Augsburg, oko 14651524) je bio nemački slikar i crtač. Njegov rad pripada periodu prelaska iz kasne gotike u ranu renesansu. Bio je otac Hansa Holbajna Mlađeg. Njegovo ime zabeleženo je u poveljama u Ulmu (1493) , Augsburgu (od 1494), Frankfurtu (1501) i Lucernu (1517-19). Verovatno se školovao u Augsburgu i Ulmu. Poznavao je holandsko slikarstvo što se u pogledu motiva vidi u njegovim ranim radovima, oltarskim slikama za katedralu u Augsburgu (1493).

Hans Holbajn Stariji

Njegov opus obuhvata veliki broj ciklusa slika za oltare na rasklapanje, portrete i nacrte za slikarstvo na staklu i zlatarske radove. U njegovom poznom slikarstvu uočavaju se elementi italijanske renesanse ali je Holbajn ipak ostao odan poznogotičkoj tradiciji naročito u pogledu ikonografije i perspektive kao i kod telesnih svojstava figura. Prevazišao je lokalni kolorit poznog srednjeg veka. Individualno oblikovanim crtama lica na svojim portretima uticao je na slikare Direrove epohe a naročito na svoje sinove, Hansa Holbajna Mlađeg i Ambrozijusa Holbajna.