Han Shizhong (韓世忠) (1089–1151) bio je kineski vojskovođa u službi dinastije Song, poznat po nizu vojničkih pobjeda koje su spasile dinastije u najtežem trenutku njenog postojanja, kao i podvizima koji su postali dio kineskog folkora.

Han Shizhong 韓世忠
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Han.

Rodio se u provinciji Shanxi u skromnoj seljačkoj porodici, odakle je regrutiran u carsku vojsku. Istakao se u pohodu protiv države Zapadna Xia i postepeno je napredovao u službi, sudjelujući u ratovima protiv kitanske dinastije Liao. Godine 1120. se istakao u gušenju seljačkog ustanka; na banketu je upoznao vojničku kurtizanu Liang Hongyu, koja će i sama postati uspješan vojskovođa, ali i njegova supruga. Sljedećih nekoliko godina se Kina našla pod udarom Džurčena, nekadašnjih saveznika koji su pod dinastijom Jin likvidirali Kitansko Carstvo i okrenuli se protiv Kine. Han nije uspio spriječiti Džurčene da osvoje prijestolnicu Kaifeng i zarobe cara Xinzonga, a zbog čega je prestala tzv. Sjeverna dinastija Song; ali je zato uspio odvesti krunskog princa - kasnijeg cara Gaozonga na jug odakle je Džurčenima organiziran otpor pod vodstvom tzv. Južne dinastije Song. Han i njegov prijatelj Yue Fei su ne samo razbili pokušaje Jurčena da dokrajče kinesku državu, nego su krenuli u protivnapad i 1139. zabilježili veliku pobjedu u bitci kod Yanchenga. Njihovi planovi da se Jin potpuno porazi i Kina oslobodi, međutim, nisu našli na razumijevanje dvorskih službenika, koji su više bojali ambicioznih vojskovođa nego vanjskog neprijatelja. Nakon što je Yue Fei lažno optužen i pogubljen, bijesni Han Shizhong je napustio vojnu službu.