Hadrijan IV., rođen kao Nicholas Breakspear bio je 169 papa, od 5. decembra 1154. do 1. septembra 1159. godine.

Hadrijan IV.
Hadrianus Quartus

Pravo ime Nicholas Breakspear
Papinstvo počelo 5. decembar 1154.
Papinstvo završilo 1. septembar 1159.
Prethodnik Anastazije IV.
Nasljednik Aleksandar III.
Rođen oko 1100.
Abbots Langley, Engleska
Umro 1. septembar 1159.
Anagni, Papinska Država
Ostali pape imena Hadrijan