Hadadezer bar Rehob

Za istoimenog kralja Damaska v. Hadadezer.

Hadadezer ("Hadad pomaže"), sin Rehobov (heb. Hadadezer ben Rehob; aram. Hadadezer bar Rehob) bio je vladar aramejskog kraljevstva Zobah u ranom 10. vijeku pne. Prema II Samuel, Hadadezer je bio saveznik Amonita protiv Davida od Izraela ali je poražen. Hadadezerovo kraljevstvo je, po nekima, dominiralo drugim aramejskim državama; nakon njegovog poraza je Damask počeo sa svojim usponom, a države kao Hamath su poslale poklone u znak zahvalnosti Davidu.