Hrvatski radio Osijek ili Radio Osijek je radijska postaja u sastavu HRT-a, koja svoj program emitira na području grada Osijeka, ali i cijele Slavonije i Baranje. Program se emitira sa četiri odašiljača:

Hrvatski radio Osijek
Područje emitiranjažupanijska
Frekvencija102.0, 102.4, 102.8, 105.3 MHz
Početak emitiranja1943.
WebcastSlušaj uživo
Websitewww.hrt.hr/osijek