Grudna aorta, prsna aorta ili grudni deo aorte je gornji, nadprečažni (supradijafragmalni) deo nishodne aorte. Donji deo nishodne aorte, koji se nalazi ispod dijafragme zove se trbušna (abdominalna aorta).

Put i odnosi uredi

 
Grudna aorta i njeni odnosi
Preicardium-perikard
First rib-prvo rebro
Highest intercostal artery-najviša (prva) međurebarna arterija
Highest intercostal vein-najviša (prva) međurebarna vena
Lig. arteriosum-ligamentum arteriozum (Botalijeva veza)
Left cupola diafragm-leva kupola (polovina) dijafragme

Grudna aorta se nastavlja na aortni luk u visini 4. grudnog pršljena sa leve strane. Grudni deo aorte silazi na dole , napred i nešto udesno, tako da se u svom toku postepeno približava srednjoj ravni kičmenih pršljenova. Završetak se nalazi u visini 12. grudnog pršljena, gde prolazi kroz aortni otvor dijafragme (lat. hiatus aorticus) i prelazi u trbušnu aortu.

Ispred grudne aorte se u gornjem delu nalazi leva plućna arterija, leva osnovna dušnica (bronh) i limfni čvorovi medijastinuma (srednjeg dela grudnog koša). Grudni deo aorte dodiruje sa zadnje strane srčanu maramicu (perikard), jednjak i desni živac vagus.

Iza grudne aorte nalazi se vena azigos i hemiazigos, kao i međurebarne vene.

Sa desne strane prolazi grudni limfni kanal (lat. ductus thoracicus), koji taođe prolazi sa aortom kroz aortni prečažni otvor. U gornjem delu se jednjak nalazi desno od grudne aorte, a zatim je ukršta sa prednje strane. Levu stranu grudne aorte dodiruje plućna maramica i levo plućno krilo, na kome ostaje otisak aorte.

Bočne grane uredi

Iz grudne aorte izdvajaju se sitnije i brojne bočne grane, one su pretežno namenjene za ishranu organa grudnog koša.

Oboljenja uredi

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Dr Dragoslav Bogdanović Anatomija grudnog koša Savremena administracija

Eksterni linkovi uredi