Grofovija Tripoli

Grofovija Tripoli je bila križarska država na Levantu, sa sjedištem u današnjem gradu Tripoli i teritorijom koja odgovara polovici današnjeg sjevernog Libanona i dijelovima zapadne Sirije. Predstavlja posljednju od križarskih država, koja je nastala nakon osvajanja grada 1109. godine, pri čemu ju je držao Bertrand od Toulousea, ispočetka vazal kralja Balduina I od Jeruzalema. U 13. vijeku je Tripoli postao vazal Kneževina Antiohije. Sredinom 13. vijeka je Bohemond VI pod uticajem tasta Hetouma I od Kilikijske Armenije dao vazalsku zakletvu Mongolskom Carstvu i pomagao mongolskim vojnim pohodima. U znako odmazde je mamelučki sultan Qalawun krajem 13. vijeka napao Tripoli i Antiohiju s ciljem da ih likvidira. Grofovija Tripoli je prestala postojati nakon pada Tripolija 1289.

Comitatus Tripolitanus
Grofovija Tripoli
vazal, Kraljevine Jeruzalem(1109. - 1187.) , Kneževine Antiohije (1187. - 1258.) i Mongolskog Carstva (1258. - 1289.)
? Fatimid flag.svg
1102–1289 Mameluke Flag.svg ?

Grb {{{common_name}}}

Grb

Položaj Tripolija
Grofovija Tripoli i druge države Bliskog Istoka 1135.
Glavni grad Tripoli
Jezik/ci latinski, starofrancuski, starookcitanski, italijanski (također arapski i grčki)
Religija rimokatoličanstvo, pravoslavlje, sirijska crkva, islam, judaizam
Vlast monarhija
grof Tripolija Raymond IV
 - 1287–1289 Lucia od Tripolija
Historijska era razvijeni srednji vijek
 - Uspostava
 - osvajanje od strane Qalawuna 27. april

VazalstvaUredi

Ova je kneževina bila jako slaba te se uvijek priklanjala nekom moćnijem. Godine 1109. postala je vazal južnog susjeda i najveće križarske države, Kraljevine Jeruzalem Jeruzalemsko kraljevstvo. Ono je u bitci kod Hatina 1187. definitivno izgudio moć. Trupe vladara Egipta Egipat Saladina su ušle u Jeruzalem. Sjedište te sad beznačajne države premješto je u Akru. Sedam godina prije ovog događaja Kneževina Antiohija se oslobodila Bizanta i tako postala najmoćnija križarska država jer Saladin nikada nije ušao u Antiohiju. Tako je mala državica postala vazal Antiohije (1187.). Vazalstvo je trajalo gotovo cijelo stoljeće. Onda su Mongoli ušli u Bagdad te su grofovija Tripoli i Kneževina Antiohija postale vazali moćnom carstvu. Mameluci su osvojili 1268. Antiohiju, a pred sam kraj stoljeća (1289.) i Tripoli je doživio istu sudbinu. Uskoro su Mameluci osvojili Akru 1291. poslijednju križarsku tvrđavu na levantu.

IzvoriUredi