Grid (nordijska mitologija)

Grid ili Gríðr je nordijska mitološka divkinja, majka boga Vidara.

Upozorila je Thora na Geirroda, te mu dala oružje i neke naprave za obranu (čarobni opasač, željezni ogrtač, Gridov štap). Prešao je rijeku Vimur s Lokijem.