Grbovi jugoslovenskih socijalističkih republika

(Preusmjereno sa stranice Grbovi republika SFRJ)

Grbovi jugoslovenskih republika (do 1963. Narodnih republika [NR], zatim Socijalističkih republika [SR]) bili su amblemi šest sastavnih republika FNRJ i SFRJ. Grb se javljao kao simbol državnosti na dokumentima na republičkom nivou, npr. na znakovima republičkih institucija, vodenim žigovima školskih diploma itd.

Grb SFRJ

Ovo su bili pojedinačni grbovi jugoslovenskih republika (raspoređeni po geografskom položaju glavnih gradova):


SR Slovenija

SR Hrvatska

SR Srbija

SR Bosna i Hercegovina

SR Crna Gora

SR Makedonija

Grbovi SR Srbije i Hrvatske su uključivali istorijske simbole, s tim što je izostavljen krst sa srpskog grba. Triglav na slovenačkom grbu je tokom II sv. rata bio simbol slovenačke Osvobodilne fronte. Tamo gde su stari simboli smatrani neodgovarajućim, uzete su neke istaknute osobine ili nezvanični nacionalni simboli, npr. Lovćen za Crnu Goru, dimnjaci rudarsko-metalurškog kombinata Zenica za BiH itd.

Nalik grbu SFRJ, svi republički grbovi su imali Crvenu zvezdu i pšenicu, ili neku drugu važnu biljku.

Od svih republika je stari grb najduže sačuvala Makedonija, sa suncem nad vrhom planine Korab, koji je izmenjen tek 2009. godine.

Takođe pogledati uredi