Grb Slovenije sastoji se iz plavog štita sa crvenim obrubom na kome se nalazi stilizovani prikaz bele planine - Triglava. Ispod Triglava su dve vijugave linije koje simbolišu reke i more, a iznad Triglava su tri zlatne, šestokrake zvezde koje čine trougao. Zvezde potiču sa grba celjskih grofova i nađen je na peči u Beogradu.

Grb se nalazi i na zastavi Slovenije.

Istorija uredi

Motiv mora i planine Triglav nalazio se i na grbu Socijalističke Republike Slovenije u vreme SFRJ. Oko starog grba nalazila se pšenica sa listovima lipe i crvena petokraka zvezda na vrhu.

 
Grb Socijalističke Republike Slovenije

Istorijski grbovi na tlu Slovenije uredi

U vreme unitarne Kraljevine SHS/Jugoslavije, grb je sadržao i slovenački deo.

 
Kraljevina SHS/Jugoslavija

Teritorija današnje Republike Slovenije je u austro-ugarskom periodu uglavnom pripadala austrijskom delu carevine (Cislajtanija) i to pokrajinama:

Prekmurje je pripadalo Ugarskoj (Zemlje Krune sv. Stjepana) i to županijama Zala i Vas.

 
Austrijsko Primorje
 
Vojvodina Kranjska
 
Vojvodina Štajerska
 
Vojvodina Koruška
 
Županija Zala
 
Županija Vas

U prvoj polovini 19. veka (1816–1849), veći deo Slovenije, sem Štajerske, pripadao je Kraljevini Iliriji, formiranoj nakon povratka Napoleonovih Ilirskih provincija Habzburškoj monarhiji

 
Kraljevina Ilirija

Vanjske veze uredi

Vidi još uredi

Državna zastava / Državni grb
Spisak državnih zastava | Spisak državnih grbova