Grb Makaoa je u upotrebi od 20. decembra 1999 nakon predaje vlasti Kini od Portugala. Sastoji od lotosovog cvijeta u sredini ispod kojeg se nalazi stilizovani most i rijeka bijele boje. Iznad lotosovog cvijeta je pet žutih zvijezda. Oko grba je napisan naziv Macau na portugalskom i kineskom jeziku.

Grb Makaoa

Povezano

uredi