Grb Guernseyja

Grb Guernseya službeni je simbol tog otoka u La Mancheu. Čini ga crveni štit sa tri zlatna lava u prolazu, a iznad štita je mali buket lišća. Grb je vrlo sličan normandskom, jerseyskom i engleskom.

Grb Guernseya