Granodiorit je kisela dubinska magmatska stena. Nastaje kristalizacijom kiselih magmi sa manjim sadržajem kvarca, u odnosu na granitske magme.

Minerali koji izgrađuju granodiorit su:

Struktura granodiorita je zrnasta, a tekstura masivna.

Povezano uredi

Literatura uredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka