Granična žica (Libija)

Granična žica je naziv za prepreku u Italijanskoj Libiji, sagrađenu na granici sa tadašnjim Egiptom. Pružala se od El Ramleha, u Sollumskom Zaljevu (između Bardije i Solluma) na jug do Jaghbuba paralelno sa 25. istočnim meridijanom. Granična žica, kao i utvrde uz nju, je sagrađen od italijanskih snaga za vrijeme Drugog italijansko-senusijskog rata (1923–1931), kao obrambeni sistem koji u svrhu sprečavanja Senusija da iz Egipta dovode ljudstvo, oružje, opremu i namirnice kako bi se borili protiv italijanskih kolonizatora.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno Sjevernoafričke kampanje, Granična žica je od 1940. do kraja 1942. bila predmetom sukoba između osovinskih i savezničkih snaga. Za razliku od slabo opremljenih Senusija, koje je zaustavila sa lakoćom, Granična žica se pokazala lakom preprekom za tehnički dobro opremljene britanske snage.


Vanjske veze

uredi