Gramatika dalmatskog jezika

AbecedaUredi

A B C Č[traži se izvor] CH D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z

ImeniceUredi

Dalmatski jezik ima muški i ženski rod imenica. Imenice mogu biti u jednini i množini.

Imenice muškog roda:

Jednina / množina / značenje

amaic / amaič / prijatelj

detco / dacli / prst

cortial / cortiali / nož

Imenice ženskog roda:

Jednina / množina / značenje

susana / susane / šljiva

busca / busce / krava

mun / mune / ruka

Dalmatski jezik nema deklinacije imenica.

ČlanUredi

Određeni član u dalmatskom je EL za muški rod , LA za ženski rod , a I za množinu.

npr.:

el cortial - nož , i cortiali - noži

el naun - ime , i nauni - imena

la busca - krava , i busce - krave

PridjeviUredi

U dalmatskom jeziku pridjevi se moraju slagati s imenicom u rodu i broju.

muški rod / ženski rod / značenje

maur / maura / velik

bun / buna / dobar

fosc / fosca / crn

ZamjeniceUredi

Osobne zamjenice

Jednina značenje
1. ju ja
2. te ti
3. jal/jala on/ona
množina
1. nu mi
2. vu vi
3. jai oni
jednina značenje
1. main mene
2. toi tebe
3. loi njega/nje
množina
1. noi nas
2. voi vas
3. jai njih

Posvojne zamjenice

jednina značenje
1.maja moje
2.to tvoje
3. ?? njegovo/njeno
množina
1. nuester naše
2. nuester vaše
3. ?? njihovo

PrijedloziUredi

In - u

Bas de - pokraj

De - od

Da - od

Dri - izad

Saupra - na , iznad

Alič - na(pored)

GlagoliUredi

Pravilni glagoli obično završavaju na -ur , -ar , -dro

-ur glagoli

Tablica završetaka za -ur glagole

Prezent Imperfekt Futur
1.-a(i) -ua -uora
2.-e -ue -uore
3.-a -ua -uora
množina
1.-aime -uame -uorame
2.-aite -uate -uorate
3.-a -ua -uora

primjer:"domandur" , zahtijevati

Prezent Imperfekt Futur
1.domunda(i) domundua domunduora
2.domunde domundue domunduore
3.domunda domundua domunduora
množina
1.domundaime domunduame domunduorame
2.domundaite domunduate domunduorate
3.domunda domundua domunduora

-ar glagoli

Tablica završetaka za -ar glagole

Prezent Imperfekt Futur
1.-a -aja -ajora
2.-e -aje -ajore
3.-a -aja -ajora
množina
1.-aime -ajame -ajorame
2.-aite -ajate -ajorate
3.-a -aja -ajora

primjer:"avar" , imati

Prezent Imperfekt Futur
1.ava avaja avajora
2.ave avaje avajore
3.ava avaja avajora
množina
1.avaime avajame avajorame
2.avaite avajate avajorate
3.ava avaja avajora

IzvoriUredi

  • Bartoli, Matteo Giulio, (1906) Das Dalmatische (2 vols), Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Vienna
  • Fisher, John. (1975). Lexical Affiliations of Vegliote, Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press ISBN 0-8386-7796-7>

Eksterni linkoviUredi