Grafički model

Grafički model je probabilistički model za koji graf označava uslovnu nezavisnot strukture između randomnih promenljivih. Ovaj tip modela se često koristi u teoriji verovatnoće i statistici, a posebno u Bajesovoj statistici i mašinskom učenju.

An example of a graphical model.
Primer grafičkog modela. Strelice indiciraju zavisnost.

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi