Opština Barajevo

(Preusmjereno sa stranice Gradska opština Barajevo)

Opština Barajevo je beogradska opština. Zauzima površinu od 21.312 ha, na kojoj živi skoro 25.000 stanovnika.

Opština Barajevo
Opšte informacije
Površina (2004.)
Poljoprivredna površina ¹
Šume
213 km²
15 171 ha

4 106 ha
Stanovništvo (2002.) 24 641 stanovnika
Prirodni priraštaj (2004.) -3.5 %
Broj naselja 13
Položaj
Administrativna jedinica Grad Beograd
Okrug nema
Sedište opštine nema
Ostalo
Dužina puteva (2004.) 64 km
Broj zaposlenih stanovnika (2004.) 4 374
Broj osnovnih škola (2003/2004)
Broj učenika
18

2 208
Broj srednjih škola (2003/2004)
Broj učenika
2

862
podaci su preuzeti sa sajta republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije
¹ društvena i individualna poljoprivredna gazdinstva

Mnogobrojni izvori na teritoriji današnje opštine bili su preduslov nastanjivanja na ovom području. Po predanju u davna vremena bi rečeno: "bara je ovo". Tako je nastalo i do danas ostalo ime Barajevo. Naselje se pominje u doba turske uprave pod imenom Baraj, a u vreme austrijske okupacije pod današnjim imenom. Opština Barajevo je pristupila zajednici beogradskih opština 1955.

Dan opštine je 10. oktobar, dan oslobođenja Barajeva.

Vanjske veze uredi