Gradovi u Hrvatskoj

Prema "Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi", koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. aprila 2001. godine (stavak 5):

"Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja.

Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka."

Grad obično obuhvaća više naseljaUredi

U pravilu, grad kao jedinica lokalne samouprave ne poklapa se s naseljem po kome je nazvan. Zato se, npr., u Leksikonu naselja Hrvatske česte definicije poput one za Beli Manastir: "naselje u istoimenom Gradu Osječko-baranjske županije". U tom leksikonu, kad se misli na grad kao jedinicu lokalne samouprave, riječ Grad piše se velikim početnim slovom, a kad se misli na glavno (gradsko) naselje u takvoj jedinici lokalne samouprave riječ grad piše se malim početnim slovom, npr.: "Dijelovi su grada: Beli Manastir-Planina, Haljevo, Palača i Sudaraš. Naselja u Gradu: Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana i Šumarina."

U "Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi" govori se o mjestima (ili naseljenim mjestima), ali i o gradskom naselju (kad se misli na glavno naselje u gradu) i prigradskim naseljima koja pripadaju nekom gradu. "Leksikon naselja Hrvatske" dosljedno sva naseljena mjesta naziva naseljima, što je i opravdano jer naselja koja pripadaju nekim gradovima nikako nisu prigradska naselje (npr. naselja koja pripadaju gradovima Belišću ili Valpovu.